180525 – Still

In het leven van ieder maisveld (er van uitgaand dat dat één groeiseizoen behelst) is er die dag dat de kiemplanten hoog genoeg zijn om het licht te vangen. Ik zie de richting, route, beweging van het inzaaien plaatsvinden. Een stille machine die nogmaals over het land rijdt.

Column in Stadsleven

Door Esther en Ivar: “Een landschap, maar nu betegeld met satelliet beelden. Een terrein dat door niemand is gemaakt, dat geen kaders kent, geen schaal en ook geen auteur. De beelden, de tegels, zijn namelijk geproduceerd door onbemande ruimteschepen, satellieten.”

Ook in Nederland is nog geen vrouw minister-president geweest

Door Esther: “Ook ik heb gekeken naar de afleve- ring van het tv-programma College- tour met de 16-jarige mensenrech- tenactiviste Malala Yousafzai uit Pakistan. Het viel mij op dat Malala een aantal keer specifiek werd getest op haar vrijheid als vrouw.” (NRC Handelsblad 9 nov. 2013)

WW#6 Gesubsidieerde sponsoring

Door Esther en Ivar: “Net als de wetenschap vraagt ook de kunst en het culturele veld om een kritische massa om tot zinnige reflectie te komen.” (weerwoord #6 Platform Beeldende Kunst 03/06/2013)

Zes Weken en Zeven Plannen in Scheveningen

In september en oktober 2011 woonden Esther en Ivar zes weken in de Portable Artist In Residency (PAIR) van de PeerGrouP en deden zij onderzoek voor hun project Pelagic. Speciaal voor deze gelegenheid werd de residency verhuisd naar Scheveningen. Een verslag.