180525 – Still

In het leven van ieder maisveld (er van uitgaand dat dat één groeiseizoen behelst) is er die dag dat de kiemplanten hoog genoeg zijn om het licht te vangen. Ik zie de richting, route, beweging van het inzaaien plaatsvinden. Een stille machine die nogmaals over het land rijdt.