Column in Stadsleven

De stad is niet meer alleen van stenen, maar ook van pixels. Stadsleven ‘De digitale ander’ bekeek in mei 2015 invloed van het digitale op de analoge stad.

Als onderdeel van dit programma schreven we de Column “Onze digitale schaduw”

Screen Shot 2015-09-01 at 10.39.29