WW#6 Gesubsidieerde sponsoring

Dat het gerenommeerde Amerikaanse weekblad The New Yorker nog geen vijf maanden na de dood van Aaron Swartz de door hem ontwikkelde tool Strongbox in gebruik neemt – een open source dropbox waarin anoniem ‘gelekt’ kan worden naar de redactie– is een goede aanleiding om alsnog in te gaan op het werk van deze jonge computerprogrammeur en schrijver.

Lees verder

ww_gesubsidieerdesponsoring

Date: 130603