Fields Value

Fields Value (English summary below) is geïnspireerd door de oneindige artistieke en economische mogelijkheden van een gegeven budget. Het verkent de kracht van geld om visueel en duurzaam impact te hebben op het landschap. Het project wil deze impact zowel lokaal als globaal zo krachtig mogelijk inzetten. (nog niet gerealiseerd)

English summary
The piece “Fields Value”  exists as an interactive painting and as a not realised proposal for a landart project. The painting consists of the spraypainted print of one square meter of real euros. All euros used for the painting are brought back into circulation, thus way expanding the physical size of the work. The concept of the land art project was based on an investment of the totality of the available project budget (12000 euros) in solar energy to exchange the money for coins, print them on the road, and bring the (one side blue) coins back in circulation again. We proposed to do this once a year and thus realize an expanding street-painting. The project, as a “proof of concept” artwork and as a proposal, was presented in September 2016 in Museum Het Valkhof, at Festival De Oversteek and Thermion, all in Nijmegen, NL. The work was commissioned by the municipality of Nijmegen.

Het interactieve schilderij
Het Fields Value-schilderij bestaat uit één vierkante meter euro’s, of eigenlijk een met spuitverf gemaakte afdruk van één vierkante meter euro’s. De voor het schilderij gebruikte munten zijn tijdens het spuiten eenzijdig blauw geworden en onderdeel van het werk. Deze zijn weer in omloop gebracht, en zo is het oppervlak van het werk steeds groter geworden.

FieldsValue Portrait Esther and Ivar
Fields Value blue euro in shop

Museum Het Valkhof
Tussen 6 sept en 28 september 2016 is het Fields Value-schilderij inclusief de gebruikte euromunten getoond in Museum Het Valkhof als onderdeel van het kunst en archeologieprogramma. Bij de kassa van het museum kon een bedrag naar keuze worden ingewisseld voor een gelijke waarde aan half-blauwe één-euromunten. Op deze wijze werden de munten in het geldverkeer ingebracht.

Fields Value blue euro in shop

Het Fields Value landart project
Het plan: (nog niet gerealiseerd) De kunstenaars zullen het voor de opdracht beschikbare budget van 12000 euro omzetten in één- euromunten. Deze munten worden op de weg gelegd volgens een van te voren bepaald grid. Daarna wordt er over het gehele gebied waar munten liggen een laag blauwe wegen-verf gespoten. Na droging/uitharding van de verf worden de munten verzameld en blijft het eerder neergelegde patroon achter, maar nu in negatief (als een sjabloon). Er is nu een fantastisch tapijt op de weg ontstaan, 6-8 vierkante meter groot. De gebruikte munten zijn nu ook éénzijdig blauw geworden. Het beeld op de weg zal in de komende jaren langzaam afslijten door het gebruik van de weg voor de zandtransporten.

Duurzame waarde
De munten hebben hun visuele impact uitgeoefend, zonder in waarde af te nemen. Het half blauw gekleurde geld wordt in omloop gebracht in Nijmegen door het in te wisselen bij één of meerdere lokale partners. Inwoners van Nijmegen, maar al snel ook daarbuiten, zullen zo het kunstwerk letterlijk in handen krijgen. De kunstenaars krijgen weer de beschikking over het oorspronkelijke budget.
De waarde van dit budget wordt door de kunstenaars gekoesterd, en geïnvesteerd in duurzame energie (zonnepanelen). Na precies één jaar wordt het geld weer opgenomen en weer omgezet in één-euromunten. Het merendeel, zo niet alle munten zal geen blauwe zijde hebben. De munten worden weer volgens het gekozen patroon op de weg gelegd, zodat het eerdere tapijt aangroeit (als een weefwerk). Verwacht mag worden dat de investering winst heeft opgeleverd, en dat de grootte van het oppervlak zal toenemen.

 

Zonnekrachtverbeelding van Fields Value
Dit procedé wordt drie maal herhaald, steeds met een iets afwijkende kleur blauw. De drie stukken van het weefwerk zullen zich ook onderscheiden doordat ze ieder in verschillende mate zijn afgesleten. Ook zal de grootte van het oppervlak toenemen en een verbeelding vormen van de hoeveelheid zon die het afgelopen jaar heeft geschenen.
Uiteindelijk laten de kunstenaars na het derde jaar het resterende bedrag als investering in zonne-energie staan, tot het moment dat zij zelf door het verstrijken van de tijd niet meer de kracht hebben in hun eigen inkomen te voorzien. Dan staat het hen vrij het op te nemen als bijdrage aan hun eigen precaire toekomst. Op deze wijze wordt een direct en conceptueel verband gelegd met duurzaamheid en hoe die zowel op persoonlijk als op globaal niveau relevant is.

Fields Value blue euro in shop
Fields Value mockup print on street

Opdrachtgever: Het landart Fields Value project was een schetsopdracht van de gemeente Nijmegen voor het project Hof van Holland Art.

Overige partners
Het bedrijf SolarAcces had zich bereid verklaard het geld voor Fields Value in een zonne-energie project in (de buurt van) Nijmegen te beleggen, en informatie over de financiele waardevermeerdering en bespaarde CO2 uitstoot aan te leveren (zo dat deze bijvoorbeeld op de website van Hof van Holland Art) kon worden gepubliceerd. Naar verwachting zou een rendement van 5-6 % per jaar worden gerealiseerd. Tevens wilde het bedrijf bij de bank garant staan voor de jaarlijkse opname van het geld in munten. Daarnaast zouden SolarAcces en de kunstenaars een twitter-contest opzetten, waar inwoners van Nijmegen een foto van zichzelf met blauwe munt konden posten. De winnaar van de contest zou van het bedrijf 6 zonnepanelen met omvormer ter waarde van 6000 euro hebben gekregen.

 

Rabobank Rijk van Nijmegen zou het bedrag (driemaal) omwisselen in munten. Het bedrag, 11000-13000 euro, bedekt 5-8 “tegels” van één vierkante meter en heeft een gewicht van 80-100 kilo.

Boskalis Nederland Infra B.V. had zich bereid verklaard het beschilderen van de weg te verwelkomen. De weg wordt één maal per jaar in de zomer één week niet gebruikt. Dit zou een goed moment zijn geweest voor het uitvoeren van de schildering.
Na het ontmantelen van de weg door de eigenaar Boskalis zouden de separate betonplaten als graffiti-stenen in andere economische landschappen terug kunnen blijven komen, afhankelijk van de behoefte van eigenaar en zo net als de euro-munten eerder deden een reizend bestaan leiden.