200810 Vuilnisgebaar

Het Vuilnisgebaar: Ivar neemt de tijd om een berg karton te verplaatsen van de straat naar de bedoelde container. Het is een berg waar we toevallig tegenaan zijn gelopen toen we een vuilnis observatie ronde maakten. Deze vonden we er mooi genoeg uit zien als vuilnis situatie. Hoe is het voor Ivar om deze handelingen te verrichten? wat levert het aan inzichten op? Ik zit als een wachter bij de video kamera die het allemaal vast legt.Terwijl Ivar bezig is komt en een recycelaar langs, die een hoop spullen aan de andere kant van de container bruikbaarheden onderzoekt. Ik heb de tijd en sla het gade. zijn Ivar en de man misschien niet alleen letterlijk, maar ook metaforisch aan twee zijden van het vuilnis-spectrum terecht gekomen?

The Garbage Gesture: Ivar takes the time to move a pile of cardboard from the street to the designated container. It’s a pile we happened to run into when we were doing a garbage sighting. We think this one looks convincing to be a garbage situation. What is it like for Ivar to do these things? What does it provide in terms of insights? I sit like a guard at the video camera recording it all. Whilst Ivar is busy, a recycler comes by, investigating a lot of stuff on the other side of the container. I’ve got the time, and I’m watching it. Might Ivar and the man have ended up literally and metaphorically on two sides of the garbage spectrum?